Välisminister Eva-Maria Liimets võõrustas Tallinnas Malta välisministrit Evarist Bartolot

Välisminister Eva-Maria Liimets võõrustas 9. detsembril 2021 Tallinnas Malta välisministrit Evarist Bartolot, et arutada Eesti ja Malta kahepoolseid suhteid ning koostööd Euroopa Liidus, ÜRO-s ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Välisminister Liimetsa sõnul on Läänemere ääres asuva Eesti ja Vahemere saareriigi Malta kahepoolsed suhted olnud alati head. „Oleme mõlemad Euroopa Liidu piiririigid, mistõttu tajume väljastpoolt pärinevaid ohte ja mõjusid sarnaselt,“ ütles välisminister Liimets. „Nii Eesti kui ka Malta on olnud ajaloosündmuste ristteedel ja mõlema riigi pöördeline ajalugu on vorminud meie rahvad kindlameelseks ja vastupidavaks. Väikesed riigid suudavad üksteisemõistmise ja koostöö abil samuti suuri asju korda saata.“

Ministrid tõdesid ühiselt, et peame Euroopas lähtuma avarast julgeolekukäsitlusest. Meil tuleb jagada omavahel piirkondlikke kogemusi, et paremini mõista teineteise muresid ja leida koos Euroopa julgeolekut kindlustavaid lahendusi. Väikeriikide jaoks on riikidevahelistes suhetes rahvusvahelise õiguse ülimuslikkus kriitilise tähtsusega ja meil tuleb selle täitmist rahvusvahelistes organisatsioonides alati nõuda. „Eesti on lõpetamas oma liikmesust ÜRO Julgeolekunõukogus ja Maltal on valimised paari aasta pärast. Meie soov maailmapoliitikas sõnakalt ja lahendusi otsides kaasa lüüa ilmestab selgelt, et väikeriigid näevad endal kohustust osaleda rahvusvaheliste kriiside lahendamisel ning anda rahvusvahelise rahu loomisesse oma panus,“ sõnas välisminister Liimets.

Ministrid rääkisid ka idapartnerluse puhul olulisest ühisest väärtusruumist, julgeolekust ja kerksusest. Samuti arutati regionaalse koostöö tugevdamist Euroopa Liidu lõunanaabruses, kus uuendatud Vahemere tegevuskava ning selle majandus- ja investeerimiskava pakuvad lisavõimalusi, et aidata kaasa lõunanaabrite sotsiaalmajanduslikule taastumisele ning julgeoleku ja stabiilsuse tagamisele regioonis.

Välisministrid vestlesid veel Euroopa tuleviku konverentsist, mis rohe- ja digipöördele ning Euroopa Liidu üleilmse rolli tugevdamisele keskendudes suurendab samuti Euroopa ühtsust.

Kolmepäevasel visiidil Eestisse kohtub Malta välisminister ka Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga, haridusministri Liina Kersnaga ja külastab lisaks Tallinnale ka Tartut. Samuti avas minister Bartolo Tallinnas Malta aukonsulaadi uued ruumid.

Malta välisministri visiit tähistab ühtlasi 30 aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest Eesti ja Malta vahel 1. jaanuaril 1992.

Lisainfo:
välisministeerium
avalike suhete osakond
[email protected]