Juhiload

Juhilube tuleb taotleda elukohariigist.

Euroopa Liidu reeglite kohaselt kehtib juhiloa taotlemisel elukohajärgsuse põhimõte, mistõttu Eesti juhiloa kaotsimineku või hävimise korral ei väljastata Eestis uut juhiluba kui taotleja rahvastikujärgne elukoht on Itaalias.

Kõigil Eesti kodanikel kehtib kohustus esitada rahvastikuregistrile enda kohta korrektseid andmeid ning neid vajadusel parandada.

Eestis väljastatud juhiluba kehtib Itaalias kuni sellel kirjas oleva kehtivusaja lõpuni. Siiski soovitame Itaaliasse tööle ja elama asudes vahetada Eesti juhiluba Itaalia juhiloa vastu, sest juhiloa väljastamisel kehtib elukohajärgsuse põhimõte.

Kui Eesti kodanik kaotab oma Eesti juhiloa välisriigis ning soovib seda kehtetuks tunnistada, on võimalik esitada avaldus Eesti Maanteeameti e-mailile [email protected] digitaalselt allkirjastatult või välisesinduse kaudu. Samuti aktsepteeritakse avaldust, mille isik esitab www.eesti.ee portaalilt, sest sinna sisenedes toimub isiku tuvastamine ID-kaardi või pangaparoolide abil.

Eesti juhiloa aegumisel, kaotsimineku või hävimise korral peab uue juhiloa taotlema elukohariigist, s.o vastavalt püsival elukohale. Üliõpilased võivad luba taotleda nii elukoha- kui päritoluriigist.

Lisainfot vaadake palun Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ja Maanteeameti kodulehtedelt