Rahvastikuregistri väljavõte või perekonnasündmuse tõend

Rahvastikuregistri andmete vaatamine

Igal eraisikul on õigus saada teavet tema, tema alaealiste laste ja eestkostetavate andmete kohta rahvastikuregistris. Juurdepääsu andmetele võimaldab volitatud töötleja Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT) isiku avalduse alusel. Lisaks saab isik ise oma andmeid vaadata riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu. Andmetest vea leidmisel on isikul võimalik sellest teada anda kohalikule omavalitsusele või riigiportaali kaudu registri volitatud töötlejale Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskusele (SMIT).

 

Rahvastikuregistri väljavõte

Eesti saatkond väljastab taotleja avalduse alusel rahvastikuregistri väljavõtteid esitamiseks Itaalia ametiasutustele. Väljavõttega saab asendada vajadusel isiku sünni-, abielu- või nimemuutmistunnistust, samuti tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu, hooldusõiguseid jms. Väljavõtteid on võimalik tellida eesti- ja ingliskeelsena. Riigilõiv 20 eurot. Kuna Itaalias ei tunnustata Eesti ingliskeelseid väljavõtteid, tavaliselt on vaja võtta perekonnasündmuse tõendit (CIEC tõend, mis on mitmekeelne) või saatkonna tõendit (itaaliakeelne).

Avaldus

 

Perekonnasündmuse tõend (CIEC)

Lisaks rahvastikuregistri väljavõttele on võimalik tellida ka perekonnasündmuse tõendeid (CIEC tõendid). Erinevalt rahvastikuregistri väljavõttest, kajastub perekonnasündmuse tõendil ainult konkreetne sündmus, nt sünd, abielu.

Perekonnasündmuse tõendit on võimalik tellida kas eesti-, inglis-, saksa- või prantsuskeelsena. Riigilõiv 30 eurot.

Dokumendi tellimiseks võib saatkonda pöörduda isiklikult või saata vajalikud dokumendid e-postiga skanneeritult ning digiallkirjastatult aadressil: [email protected] või posti teel saatkonna  aadressile.

Esitada tuleb:

  • Avalduse blankett perekonnasündmuse (CIEC) tõendi väljastamiseks (sünni-, surma-, abielu-, lahutuse-, nimemuutmise tõendi tellimiseks)
  • Eesti pass või ID-kaart või allkirjastatud koopia isikuandmetega leheküljest;
  • tasuda riigilõiv 30 eurot ülekandega saatkonna pangakontole.

Dokumendi kätte saamine juhul, kui isiklikult järgi tulemine pole võimalik, tuleb taotlejal ise korraldada (saata näiteks kuller). Saatkonnal dokumendi posti teel saatmise võimalust ei ole.