Tõendid

Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta

Konsul saab tõendi andmisega kinnitada erinevaid fakte või talle teadaolevaid asjaolusid, tuginedes Eesti rahvastikuregistri või muude Eesti riiklike registrite andmetele, ametlikule või dokumentaalselt tõendatavale teabele. Nii saab Itaalia ametiasutustele tõendada näiteks isiku perekonnaseisu, juhtimisõiguse olemasolu, abieluvõimet vms. Täpne lahendus sõltub alati tõendit vajava ametiasutuse nõuetest.

Karistusregistri tõend

Eesti karistusregistri tõendeid (Police clearance certificate/Certificate of good conduct) väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.

Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta.

Kuna karistusregistri tõendeid väljastatakse eesti keeles, koostab saatkond Eestis väljastatud karistusregistri tõendi alusel itaaliakeelse tõendi, mille eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Tõend abiellumiseks Itaalias ehk Nulla Osta

Enim soovitakse tõendit isiku perekonnaseisu ja abieluvõime kohta.
Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti rahvastikuregistri andmetele. Tõendi väljastamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Rahvastikuregistris olevaid andmeid on võimalik kontrollida interneti teel: www.eesti.ee, või tellida kord aastas kirja teel andmete väljavõtte. Saatkonna vahendusel saab korrastada oma andmeid rahvastikuregistris.

Esitada tuleb:

  • Avaldus
  • Abiellujate passi/ID-kaardi allkirjastatud koopiad isikuandmetega leheküljest;
  • tasuda riigilõiv 30 eurot ülekandega saatkonna pangakontole.

Tõendi saamiseks võib saatkonda pöörduda isiklikult või saata vajalikud dokumendid postiga saatkonna aadressile või e-postiga skanneritult ning digiallkirjastatult aadressil: [email protected].

Dokumendi kätte saamine juhul, kui isiklikult järgi tulemine pole võimalik, tuleb taotlejal ise korraldada (saata näiteks kuller, informeerida inimese nimi kes dokumendile järele tuleb). Saatkonnal dokumendi posti teel saatmise võimalust ei ole.

Eesti saatkonna väljastatud itaalia keelsetele tõenditele ei ole apostille kinnitust vaja. Tõend kehtib ainult Itaalias.

CIEC tõendid

Alates 24. detsembrist 2011 on Eesti perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni (International Commission on Civil Status Conventions) osaline. Konventsiooni alusel väljastatakse sünni-, abielu- või surmaakti mitmekeelne väljavõte, mida konventsiooniga ühinenud riigid tunnustavad ilma formaalsuseta (apostille’ta). Väljavõtted on kahepoolsed, neis on näidatud ära kasutatud sümbolite tähendus osalisriikide keeles. Väljavõtte pöördel peab alati olema viide konventsiooni nimele (nt “Certificación expedida en aplicación del convenio firmado en Viena el 8 de septiembre de 1976.”).

Esitada tuleb:

  • Avaldus
  • Passi/ID-kaardi koopia;
  • tasuda riigilõiv 30 eurot ülekandega saatkonna pangakontole.

Tõendi saamiseks võib saatkonda pöörduda isiklikult või saata vajalikud dokumendid postiga saatkonna aadressile või e-postiga skanneritult ning digiallkirjastatult aadressil: [email protected].

Itaalia on samuti nimetatud konventsiooni osaline ning võimalusel soovitame alati võtta konventsiooni alusel väljastatud dokument (nt sünnitõend) vastavast Itaalia ametiasutusest.

CIEC tõendeid tunnustatakse ilma formaalsusteta – s.t. need on kasutatavad ilma apostille kinnituse või tõlketa kõikides konventsiooniga ühinenud riikides