Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta välisriigis, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates ühe kuu jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Kui Teil on Itaalias uus püsiv elukoht, siis palume uuendada aadressi ka Eesti rahvastikuregistris.

Elukoha aadressi uuendamiseks on kaks võimalust.

  • Aadressi saab kontrollida ja uued andmed edastada elektroonselt portaalis www.eesti.ee. Portaali saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või Eesti internetipanga kaudu. Menüüst valida: taotlused ja avaldused -> eluase -> elukohateate esitamine
  • Taotluse ja koopia passist või ID-kaardist saab saata e-postiga [email protected] või tavapostiga Eesti saatkonda Roomas. Kui taotlust ei ole võimalik elektrooniliselt allkirjastada, tuleb taotlus välja printida ja omakäeliselt allkirjastada.

 

NB! Kui Teiega koos elavad alaealised lapsed, siis peavad taotluse allkirjastama mõlemad hooldusõiguslikud vanemad (Loe lähemalt hooldusõigusest Siseministeeriumi kodulehelt)