Eesti pass ja ID-kaart

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine ning väljastamine

Välismaal saab uut passi ja/või ID-kaarti taotleda kolmel moel:

  • e-taotluskeskkonnas;
  • saatkonnas kohapeal; või
  • posti teel.

NB! Alates 23.08.2021 lisatakse ka ID-kaartidele sõrmejäljed (alates 12 eluaastast). Sõrmejälgede kehtivust saab kontrollida Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel

Taotlemine e-taotluskeskkonnas

Kõige mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) e-taotluskeskkonna iseteeninduses. Iseteenindusse saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või Eesti pangatunnustega. Tellida saab nii passi kui ID-kaarti.

Kui eelmise Eesti kodaniku passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud rohkem kui 6 aastat, saate sõrmejälgi tasuta anda Eesti saatkonnas. Sõrmejälgi võetakse alates 12. eluaastast. Kui kehtivad sõrmejäljed on olemas, saab jätkata passi taotlemist iseteeninduses.

e-taotluskeskkonnas taotledes on riigilõivud järgmised:

Passi taotlemine 55 €

ID-kaardi taotlemine 40 €

Passi ja ID-kaardi taotlemine 65 €

NB! Kui dokumente väljastatakse Eestis, on riigilõiv 20 € võrra soodsam.

Kui on vajadus tulla saatkonda sõrmejälgi andma või esmakordset Eesti passi või ID-kaarti taotlema, tuleb panna aja kinni konsulaarvastuvõtule. Kui taotlus on vormistatud e-keskkonnas, sõrmejälgede andmine saatkonnas on tasuta.

Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale isiklikult, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse hooldajale.

Taotlemine saatkonnas

Saatkonnas taotledes on riigilõivud järgmised:

Passi taotlemine 90 €

ID-kaardi taotlemine 75 €

Passi ja ID-kaardi taotlemine 100 €

NB! Kui dokumente väljastatakse Eestis, on riigilõiv 20 € võrra soodsam.

On vaja esitada:

  1. Avaldus tuleb täita trükitähtedega.
  2. Üks värviline, heleda taustaga digitaalne foto tuleb esitada aadressile [email protected]. Täpsed fotonõuded Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel  – (1300×1600 pikslit, min 1 MB, JPEG või JPG-formaat, nägu fotol peab olema 80%)
  3. Kui Teie isiku- ja/või perekonnaseisuandmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument.
  4. Riigilõivu palume eelnevalt maksta saatkonna arveldusarvele või otse PPA kontole.

Saatkonna pangakonto

Ambasciata d’Estonia a Roma
UniCredit Banca di Roma S.p.a
IBAN: IT64E0200805164000400836689

! Nime vahetusel või abiellumisel tuleb lisaks esitada originaal abielutunnistus (Itaalias CIEC tõend, mida ei pea ei tõlkima ega apostillima)

Lapsele dokumendi taotlemisel tuleb esitada lisaks dokumenditaotlusele:

  1. Esmase passi lisaankeet
  2. Teise vanema/hooldaja kirjalik nõusolek, kui teine vanem/hooldaja on muu kui Eesti riigi kodanik.
  3. Lapsele esmakordse passi/ID-kaardi taotlemisel Itaalia Comune poolt väljastatud sünnitunnistus “Formula A”

Alaealise passi/ID-kaardi taotlemisel palume tulla mõlemal vanemal saatkonda. Kui see ei ole võimalik, siis palume kirjutada teisel vanemal nõusolek ning lisada koopia enda isikuttõendavast dokumendist.

Taotlemine posti teel

On võimalik taotleda dokumente posti teel kui ei ole vaja sõrmejälgi anda ning ei ole võimalik taotlust esitada elektrooniliselt. Sõrmejälgede kehtivust saab kontrollida Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel. Fotot tuleb saata digitaalsel kujul aadressile [email protected]. Avaldus, riigilõivu tasumist kinnitav dokument (riigilõivu makstakse PPA kontosse Eestis) ja muud vajalikud lisadokumendid tuleb saata aadressile:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Posti teel taotledes on riigilõivud järgmised:

Passi taotlemine 65 €

ID-kaardi taotlemine 50 €

Passi ja ID-kaardi taotlemine 75 €

NB! Kui dokumente väljastatakse Eestis, on riigilõiv 20 € võrra soodsam.

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamine Itaalias ja Maltal

Dokumentide saatkonnast kättesaamiseks märkige taotlemisel dokumendi väljastuskohaks “Eesti Suursaatkond Roomas”. Aukonsulite käest kättesaamiseks palun märkige aukonsuli asukoht (Firenze, Veneetsia, Genova, Bari, Palermo, Malta).

Saatkonnas taotletud uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda 5-7 nädalaga. Kui soovite dokumenti kätte saada aukonsuli käest, läheb aega rohkem.

Alates 01.01.2021 kehtib isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatus, mille kohaselt PPA ei saada dokumenti välismaale väljastamiseks, kui dokumendi omanik on tagaotsitav või elatisvõlgnik Eestis. Kui tagaotsitav või elatisvõlgnik on esitanud uue dokumendi taotluse ja väljastuskohaks on välisriik, siis PPA menetleja informeerib isikut viivitamatult.

Volitamine

Teist isikut saab volitada oma dokumendile järele tulema vaid juhul, kui taotlus on esitatud  PPA teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses. Volitust dokumendi väljastamiseks volitatud isikule ei ole võimalik esitada juhul, kui dokumenti (olenemata liigist) taotletakse posti ja e-posti teel ning e-taotluskeskkonnas.

Lisaküsimuste puhul palun saatke e-post aadressile [email protected]

PIN-koodid

Juhul, kui oled oma ID-kaardi, digi-ID või muu digitaalse dokumendi PIN- ja PUK-koodid ära unustanud, saad Rooma Eesti saatkonnast uue koodiümbriku taotleda. Riigilõiv uue koodiümbriku väljastamise eest on 20 €.

Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaarditaotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet.