Alates 1. aprillist on leevendatud reisimise piirangud Eestisse

Valitsus otsustas 31. märtsil lihtsustada reisimisel kehtivaid COVID-19 leviku tõkestamiseks mõeldud reegleid. Tõendinõue kaob täielikult suurele osale Euroopa riikidest, mujalt tulles saab Eestisse siseneda ega pea jääma eneseisolatsiooni vaktsineerimistõendi, läbipõdemistõendi või negatiivse testi tõendiga.

COVIDi-tõendi nõue kaob reisijatele, kes tulevad Eestisse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidest ja Andorrast, Monacost, San Marinost, Šveitsist, Vatikanist ja Ühendkuningriigist. Kõik nendest riikidest saabujad saavad vabalt ületada riigipiiri ega pea jääma eneseisolatsiooni.

Ülejäänud riikidest saabuvad kolmandate riikide kodanikud ja elanikud võivad Eestisse siseneda, kui neil on vaktsineerimistõend, läbipõdemise tõend või negatiivse koroonatesti tulemust tõendav dokument. Riigipiiri ületamiseks testiga sobivad kuni 48 tundi enne piiriületust tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud negatiivse tulemusega PCR-test või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud antigeeni test.

Kolmandast riigist saabujad vabastab isolatsioonist lisaks eelnevatele ka esimesel võimalusel pärast piiriületust tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud negatiivse tulemusega PCR-test või antigeeni test.

Kontrollimeetmetest on endiselt vabastatud kõik alla 12-aastased lapsed, ka säilivad erandid diplomaatidele, transiitreisijatele, kauba- ja reisijateveoga seotud töötajatele, elutähtsate teenuste osutajatele, samuti jääb kehtima erand õppe- ja huvitegevuses osalemiseks. Kehtima jäävad ka erandid Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele – neilt ei nõuta riigipiiri ületamisel COVIDi-tõendit.

Valitususe pressiteade 30.03.2022: https://valitsus.ee/uudised/tapsustatud-reedest-leevenevad-reisimise-piirangud