Tõendid

Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta

Konsul saab tõendi andmisega kinnitada erinevaid fakte või talle teadaolevaid asjaolusid, tuginedes Eesti rahvastikuregistri või muude Eesti riiklike registrite andmetele, ametlikule või dokumentaalselt tõendatavale teabele. Nii saab Itaalia ametiasutustele tõendada näiteks isiku perekonnaseisu, juhtimisõiguse olemasolu, abieluvõimet vms. Täpne lahendus sõltub alati tõendit vajava ametiasutuse nõuetest.

Karistusregistri tõend

Eesti karistusregistri tõendeid (Police clearance certificate/Certificate of good conduct) väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.

Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta.

Kuna karistusregistri tõendeid väljastatakse eesti keeles, koostab saatkond Eestis väljastatud karistusregistri tõendi alusel itaaliakeelse tõendi, mille eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Tõend abiellumiseks Itaalias ehk Nulla Osta

Enim soovitakse tõendit isiku perekonnaseisu ja abieluvõime kohta.
Tõendite väljastamisel tugineb konsul Eesti rahvastikuregistri andmetele. Tõendi väljastamine võib takerduda põhjusel, et isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Rahvastikuregistris olevaid andmeid on võimalik kontrollida interneti teel: www.eesti.ee, või tellida kord aastas kirja teel andmete väljavõtte. Saatkonna vahendusel saab korrastada oma andmeid rahvastikuregistris.

Esitada tuleb:

  • Avaldus
  • Abiellujate passi/ID-kaardi allkirjastatud koopiad isikuandmetega leheküljest;
  • tasuda riigilõiv 30 eurot ülekandega saatkonna pangakontole.

Tõendi saamiseks võib saatkonda pöörduda isiklikult või saata vajalikud dokumendid postiga saatkonna aadressile või e-postiga skanneritult ning digiallkirjastatult aadressil: Embassy.Rome@mfa.ee.

Riigilõiv vastavalt riigilõivu seadusele 30 eurot.

Dokumendi kätte saamine juhul, kui isiklikult järgi tulemine pole võimalik, tuleb taotlejal ise korraldada (saata näiteks kuller, informeerida inimese nimi kes dokumendile järele tuleb). Saatkonnal dokumendi posti teel saatmise võimalust ei ole.

Eesti saatkonna väljastatud itaalia keelsetele tõenditele ei ole apostille kinnitust vaja. Tõend kehtib ainult Itaalias.