Rahvastikuregistri väljavõte või perekonnaseisutõend

Igal eraisikul on õigus saada teavet tema, tema alaealiste laste ja eestkostetavate andmete kohta rahvastikuregistris. Juurdepääsu andmetele võimaldab volitatud töötleja Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT) isiku avalduse alusel. Lisaks saab isik ise oma andmeid vaadata riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu. Andmetest vea leidmisel on isikul võimalik sellest teada anda kohalikule omavalitsusele või riigiportaali kaudu registri volitatud töötlejale Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskusele (SMIT).

Eesti saatkond väljastab taotleja avalduse alusel rahvastikuregistri väljavõtteid esitamiseks Itaalia ametiasutustele. Väljavõttega saab asendada vajadusel isiku sünni-, abielu- või nimemuutmistunnistust, samuti tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu, hooldusõiguseid jms. Väljavõtteid on võimalus tellida eesti- ja ingliskeelsena.

Avaldus

Lisaks rahvastikuregistri väljavõttele on võimalik tellida ka perekonnasündmuse tõendeid (CIEC tõendid). Erinevalt rahvastikuregistri väljavõttest, kajastub perekonnaseisutõendil ainult konkreetne sündmus, nt sünd, abielu.
Avalduse blankett perekonnasündmuse (CIEC) tõendi väljastamiseks (sünni-, surma-,
abielu-, lahutuse-, nimemuutmise tõendi tellimiseks) eesti, vene või inglise keeles.

Perekonnaseisutõendit on võimalik tellida kas eesti-, inglis-, saksa- või prantsuskeelsena.
Riigilõiv 30 eurot.

Dokumendi tellimiseks võib saatkonda pöörduda isiklikult või saata vajalikud dokumendid e-postiga skanneeritult ning digiallkirjastatult aadressil: Embassy.Rome@mfa.ee või posti teel saatkonna  aadressile.

Esitada tuleb:

Dokumendi kätte saamine juhul, kui isiklikult järgi tulemine pole võimalik, tuleb taotlejal ise korraldada (saata näiteks kuller). Saatkonnal dokumendi posti teel saatmise võimalust ei ole.