Eesti ja San Marino

Eesti ja San Marino kahepoolsed suhted

Diplomaatiliste suhete ajalugu

Diplomaatilised suhted Eesti ja San Marino vahel sõlmiti 9. juulil 2003. aastal. San Marino esimene suursaadik Eestis Silvia Berti andis oma volikirja president Ilvesele üle 21.02.2008. Suursaadik resideerib San Marinos.

Eesti esimene suursaadik San Marinos, Andres Tomasberg, oli ametis 2009–2010, Merike Kokajev 2010-2014 ja Celia Kuningas-Saagpakk 2014-2020.

Praegune suursaadik Paul Teesalu esitas oma volikirja San Marino kaptenregentidele Alessandro Cardellile ja Mirko Dolcinile 20. novembril 2020. Suursaadik resideerib Roomas. Kuni 1. aprill 2021 on kaptenregentideks Alessandro Cardelli ja Mirko Dolcini.

Kõrgetasemelisi visiite vahetatud pole.

Majandussuhted

Eesti ja San Marino vaheline kaubavahetus on minimaalne ning on vähenenud aasta-aastalt, 2017. aastal moodustas käive vaid 129 tuhat eurot (Eesti 143. kaubavahetuspartner). Eksport San Marinosse moodustas 47 tuhat eurot ning import ligi 82 tuhat eurot. Eesti päritolu kaupade ekspordi osakaal oli 66%.

Eesti-San Marino kaubavahetus 2006-2017 (tuhat eurot)
Eksport Import
2006 54 185
2007 57 311
2008 377 33
2009 18 27
2010 144 27
2011 170 51
2012 121 41
2013 106 127
2014 117 141
2015 90 44
2016 52 95
2017 47 82

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist

  • San Marinosse eksporditi 2017. a peamiselt puitu ja puittooteid – 65% (osakaal ekspordist) ning toidukaupu ja jooke – 34%
  • San Marinost imporditi masinaid ja seadmeid – 65% ning metalle ja metalltooteid – 16%.
  • Krediidiinfo andmetel  eksportis 2016. a San Marinosse 3 Eesti ettevõtet.

Otseinvesteeringud Eesti Panga andmetel seisuga 31.12.2017 puuduvad.