Eesti ja Itaalia

Eesti ja Itaalia kahepoolsed suhted

Diplomaatiliste suhete ajalugu

Itaalia tunnustas Eesti Vabariiki 26. jaanuaril 1921. Itaalia esimene saadik Eestis oli Agostino Depretis, kes alustas tööd veebruaris 1921. Enne Teist maailmasõda tegutses Eestis ka Itaalia Kultuuriinstituut, mida juhatas Itaalia ajakirjanduse suurkuju ajaloolane Indro Montanelli.

Juunis 1921 andis oma volikirja üle Eesti esimene diplomaatiline esindaja Itaalias Karl Robert Pusta, kes samaaegselt oli Eesti saadik Prantsusmaal ning resideeris Pariisis. Eesti esimene Roomas resideeriv saadik oli Karl Tofer (1927-31). Lisaks Roomas asuvale saatkonnale asusid mitmes Itaalia linnas (Genuas, Milanos, Napolis, Palermos, Triestes) ka Eesti aukonsulid.

Itaalia taastunnustas Eestit 27. augustil 1991, Eesti ja Itaalia diplomaatilised suhted kehtestati taas sama aasta 31. augustil. Itaalia esimeseks suursaadikuks iseseisvunud Eestis oli Carlo Siano (1991-1996). Itaalia esindajaks Eestis on olnud ka suursaadikud Roberto Martini (1996-1999), Luchino Cortese (1999-2002), Ruggero Vozzi (2002-2005), Fabrizio Piaggesi (2005-2009), Rosa Maria Chicco Ferraro (2009-2012), Marco Clemente (2012-2016) ja Filippo Formica (2016-2019).  Praegune Itaalia suursaadik Daniele Rampazzo andis president Kersti Kaljulaidile oma volikirja üle 4. detsembril 2019.

Eesti saatkond Roomas alustas taas tööd 1996. a septembris ajutise asjuri Ruth Lausma juhtimisel. Septembrist 1998 kuni maini 2002 oli Roomas Eesti esimeseks taasiseseisvumisjärgseks suursaadikuks Jaak Jõerüüt. Seejärel esindas Eestit aastatel 2002-2006 Jüri Seilenthal, aastatel 2006-2010 Andres Tomasberg, aastatel 2010-2014 Merike Kokajev ning aastatel 2014-2020 Celia Kuningas-Saagpakk. Suursaadik Paul Teesalu andis president Sergio Mattarellale oma volikirja üle 24. septembril 2020.

Eestit esindavad Itaalias ka kuus aukonsulit: Luigi Cecchini Firenzes, Eugenio Kielland Genovas, Antonello Miranda Palermos, Piero Bettini Veneetsias, Giuseppe Iazeolla Baris ja Piergiorgio Valente Milanos.

Kaitsekoostöö

Itaaliat katab kaasakrediteeringuga Berliinis baseeruv kaitseatašee kaptenleitnant Erkki Silm. Itaalia kaitseatašee Eestis on kolonel Raffaele Vladimir Forgione, kes resideerib Varssavis.

NATO Balti õhuturbes Ämarist osales Itaalia esmakordselt rotatsiooniga jaanuar-aprill 2018 ning teist korda mai-detsember 2021. Varasemalt oli Itaalia õhuturbes osalenud 2015. a Leedus Šiauliais jaanuarist aprillini ning sama aasta maist augustini seal ka põhirotatsiooni toetusena. NATO Küberkaitsekoostöö keskuses on Itaalia esindatud alates 2008. a. Itaalia on üks keskuse asutajaliikmetest.

eFP (enhanced Forward Presence) raames panustab Itaalia Lätis, kus juhtriigiks on Kanada ning panustajariikideks veel Hispaania, Sloveenia, Albaania ja Poola.

Kontaktid Itaalia kaitsestruktuuridega said alguse 1995. a. 1998. a sõlmiti kaitsealase koostöö kokkulepe, mis jõustus veebruaris 2001. Väga hea on olnud rahuvalvealane koostöö, kui Eesti osales koos Itaalia karabinjeeridega alates 1999. a novembrist kuni 2006. a detsembrini NATO KFOR-i multinatsionaalses eriüksuses MSU (Multinational Support Unit) Kosovos.

Kultuuri- ja haridussuhted

Eesti ja Itaalia sõlmisid mais 1997 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Itaalia Vabariigi Valitsuse vahelise kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö lepingu, mis jõustus juunis 2002. Tegemist on üldise raamlepinguga, mille eesmärk on arendada ja ellu viia tegevust, mis aitab kaasa mõlema maa kultuuripärandi paremale vastastikusele tundmisele ning edendab kahe maa kultuuri, haridus-, teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd.

Sama lepingu raames allkirjastasid Eesti ja Itaalia esindajad kahe riigi koostööprogrammi aastateks 2004-2008, mis tõi Eestisse Itaalia õppejõude, üliõpilasi ja kultuuriinimesi ning hõlbustas kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd. Programm toetas kirjanduse tõlkimist, koostööd raamatukogu-, arhiivi- ja muinsuskaitsetöötajate vahel. Mõlemad riigid toetavad kultuuri- ja kunstiasutuste koostööd, pakuvad stipendiume teadustööks, keele ja kirjanduse õppimiseks ning kultuuriuuringuteks.

Eestis on itaalia keelt ja kultuuri võimalik süvendatult õppida Tallinna Ülikoolis. Lisakeelena saab itaalia keelt õppida Tartu Ülikoolis, samuti mitmetes keeltekoolides.

Tänu Itaalia välisministeeriumi stipendiumidele ning Tallinnas asuva Itaalia suursaatkonna aktiivsele tööle on paljud Eesti tudengid ning magistrandid saanud võimaluse end Itaalias täiendada.

Eestis tegutsev Dante Alighieri Selts Eestis (DAS) taasasutati 1999. a. Seltsi liikmete hulgas on erinevate valdkondade inimesi üle Eesti, kes on huvitatud itaalia keelest ning kultuurist. Selts tegeleb nii keelekursuste ja kokandus- ning filmiõhtute korraldamisega, kui ka kirjanduseteematiliste loengutega.

Valik kultuurisündmusi
 • Priit ja Olga Pärn olid peategelased 2022. aasta märtsis toimunud Bergamo Film Meeting filmifestivalil. Linastus kokku 19 filmi ning samaaegselt oli Bergamos üleval nende loomingu näitus „Müstika ja maagia vahel”, milles eksponeeriti 69 teost.
 • Mitmed Eesti disainerid osalesid Eesti Disainerite Liidu näituses “Second Chance!” Veneetsia disainibiennaalil 11.-27.06.2021.
 • Eesti osales 2021. aastal 17. rahvusvahelisel Veneetsia arhitektuuribiennaalil „Plats! Väärikas kahanemine“, mis uuris kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parendamist. Eesti on Veneetsia arhitektuuribiennaalil osalenud kümnel korral.
 • 29. novembril 2019 avas Eesti president Kersti Kaljulaid Torinos, Musei Realis näituse “Konrad Mägi. Põhjamaa valgus”. Eesti Kunstimuuseumi, Musei Reali ning Konrad Mägi Sihtasutuse ühistööna valminud näitus langeb samasse aega, mil täitub sada aastat Mägi reisist Itaaliasse.
 • Mais 2018 toimus Roomas EV100 raames Santa Sabina kirikus maestro Pärdi autorikontsert.
Varem toimunud:
 • 2017. aasta kõrghetkeks võib pidada president Kaljulaidi avatud Konrad Mägi suurnäitust Rooma Kaasaegse Kunsti Rahvusgaleriis. Näitus oli üks osa Eesti EL Nõukogu eesistumise ja EV100 kultuuriprogrammist Itaalias. Riigikantselei koordineerib Eesti EL Nõukogu eesistumisega seotud kultuuriprogrammi ja Itaalia on üks programmi sihtriikidest. Konrad Mägil oli Itaaliaga tihe side, mitmed tema maalid valmisid Roomas, Capril ja Veneetsias ning neid maale eksponeeritakse ka Roomas. Tegemist oli Konrad Mägi loomingut tutvustava esimese ulatusliku välisnäitusega, millega soovitakse esile tõsta Mägi isiklikku kontakti loodusega ning selle kujutamist pühalikult kõikehõlmava saladusena. Näitus oli avatud kuni 08.01.2018.
 • 2016. aasta teise poolaasta olulisimaks Eesti kultuurisündmuseks kujunes Roomas 22. septembril Lennart Meri „Hõbevalge“ itaaliakeelse väljaande esitlus, IX Reisikirjanduse Festivali raames.
 • 27.05.2016 avati 15. rahvusvahelisel Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eesti, Läti ja Leedu ühisnäitus “Balti paviljon”. Näituse avamisest võttis osa kultuuriminister Indrek Saar.
 • 31.01-12.02.2015 Enn Kunila kollektsiooni kuuluva Eesti kuldaja kunsti maalinäitus “Nordic colours” ja EXPO paviljoni tutvustus Vittoriano muuseumis Roomas.
 • Bologna raamatumess 30.03-02.04.2015 –  2 Eesti lasteraamatut valiti ka 100 maailma parima 2014 aastal kirjastatud raamatu nimistusse.
 • Bologna animafilmifestival Future Film Festival 5-10.05.2015 –  17. animafilmifestivalil osalesid Priit ja Olga Pärn ning programm kandis pealkirja Focus On Estonia.
 • Eesti Disainerite Liidu ja Briti PR organisatsiooni Designersblock koostöös osalesid Milano disaininädalal 11.-21.04.2015 ka mitmed Eesti disainerid.
 • 56. kunstibiennaalil Veneetsias 9.05-22.11.2015 osales Jaanus Samma/Eugenio Viola projektiga „NSFW. Esimehe lugu“.

Lepingud

Enne Teist maailmasõda oli Eestil Itaaliaga sõlmitud kaks lepingut:
 • ajutine kaubanduslik kokkulepe (jõustus 27.02.1929)
 • ning isikute väljaandmise ja kriminaalasjus kohtuliku abiandmise leping (jõustus 01.03.1938).
Praegu on Eesti ja Itaalia vahel jõustunud järgmised kahepoolsed lepingud:
 • Turismialase koostöö kokkulepe (jõustus 07.10.98)
 • Vastastikune viisakohustuste kaotamise kokkulepe (jõustus 08.02.99)
 • Isikute tagasivõtmise kokkulepe (jõustus 03.03.99)
 • Sõitjate ja kauba rahvusvahelise autoveo korraldamise kokkulepe (jõustus 26.01.00)
 • Kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogiaalane koostööleping (jõustus 30.01.00)
 • Topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 22.02.00)
 • Kaitsealase koostöö leping (jõustus 09.02.01)
 • Salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkulepe (jõustus 08.03.01)

Lisaks on Eesti ja Itaalia välisministeeriumide vahel sõlmitud ühisavaldus omavahelise koostöö tugevdamisest (allkirjastati 18.03.2009).

Majandussuhted

Itaalia on suuruselt 16. Eesti ekspordipartner. 2021 Itaaliasse eksporditud kaupade väärtus oli 210 miljonit eurot ja Itaaliast imporditud kaupade väärtus oli 496 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse puudujääk 286 miljonit eurot. Ekspordi poolest on Itaalia Eesti 11. kaubanduspartner. 2021. aastal peamised eksporditavad tooted olid elektriseadmed ja mehaanilised masinad (34,3%) ning puit ja puittooted (11,3%).

Kaubavahetus

Eesti-Itaalia kaubavahetus 2017-2021 (mln eurot):

Eksport Import Saldo
2017 135,8 374,6 -238,8
2018 147,0 363,0 -216,0
2019 153,0 358,0 -205,0
2020 161,0 378,0 -217,0
2021 210,0 496,0 -286,0

Allikas: Eesti Statistika

 

Visiidid

Eestisse
juuli 2018 Itaalia president Sergio Mattarella, välisminister Enzo Moavero Milanesi
juuni 2017 Itaalia parlamendi saadikutekoja välis- ja Euroopa asjade komisjoni esimees Fabrizio Cicchitto
oktoober 2013 infrastruktuuri- ja transpordiminister Maurizio Lupi
aprill 2010 välisminister Franco Frattini
september 2009 välisminister Franco Frattini
jaanuar ja märts 2009 asevälisminister Alfredo Mantica
september 2007 kaitseväe juhataja Giampaolo Di Paola
september 2005 asekaubandusminister Adolfo Urso
aprill 2004 president Carlo Azeglio Ciampi riigivisiit
märts 2004 asepeaminister Gianfranco Fini
mai 2003 eurominister Roberto Buttiglione ja töö- ja sotsiaalminister Roberto Maroni
aprill 2003 kaitseminister Antonio Martino
aprill 2003 infrastruktuuri- ja transpordiminister Pietro Lunardi
november 2002 asevälisminister Roberto Antonione

 

Itaaliasse
juuni 2022 kaitseminister Kalle Laanet
aprill 2022 president Alar Karis ja kultuuriminister Tiit Terik 59. Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni avamisel
september 2021 president Kersti Kaljulaid
juuli 2021 välisminister Eva-Maria Liimets
detsember 2020 president Kersti Kaljulaid kohtus Itaalia president Sergio Mattarellaga ja peaminister Giuseppe Contega
november 2019 president Kersti Kaljulaid avas Torinos Musei Realis Konrad Mägi maalide näituse
veebruar 2018 peaminister Jüri Ratas kohtus Roomas Itaalia peaminister Paolo Gentiloniga
oktoober 2017 president Kersti Kaljulaid avas Rooma Kaasaegse Kunsti Rahvusgaleriis Konrad Mägi maalide näituse
juuli 2017 välisminister Sven Mikser kohtus Roomas Itaalia välisminister Angelino Alfanoga
juuni 2017 president Kersti Kaljulaid Naiste Foorumil Roomas
mai 2017 president Kersti Kaljulaid visiidil Firenzes
mai 2017 kaitseminister Margus Tsahkna
mai 2017 kultuuriminister Indrek Saar 57. Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni avamisel
mai 2017 president Kersti Kaljulaid konverentsil The State of the Union Firenzes
juuni 2015 president Toomas Hendrik Ilves Eesti rahvuspäeva avamisel Milano EXPO-l, delegatsioonis kultuuriminister Indrek Saar
juuni 2015 kultuuriminister Indrek Saar Veneetsia biennaalil
juuni 2015 ettevõtlusminister Urve Palo turismipäevadel Milanos EXPO maailmanäituse Eesti paviljonis
aprill 2014 välisminister Urmas Paet
veebruar 2014 siseminister Ken-Marti Vaher
jaanuar 2014 Riigikogu esimees Ene Ergma
mai-juuni 2013 kultuuriminister Rein Lang Veneetsia arhitektuuribiennaalil
veebruar 2013 välisminister Urmas Paet Roomas kolme Balti riigi välisministrite kohtumisel USA välisministri John Kerryga
oktoober 2012 president Toomas Hendrik Ilves
august 2012 kultuuriminister Rein Lang Veneetsia arhitektuuribiennaalil
juuni 2011 põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
juuni 2011 Riigikogu esimees Ene Ergma
juuni 2011 välisminister Urmas Paet
juuli 2009 president Toomas Hendrik Ilves
aprill 2006 Riigikohtu esimees Märt Rask
november 2005 välisminister Urmas Paet
november 2002 president Arnold Rüütel
juuni 2001 majandusminister Mihkel Pärnoja koos Eesti ärimissiooniga
aprill 2001 peaminister Mart Laar